RAM

RAM

RAM(Random Access Memory bộ nhớ dữ liệu tạm thời, được biết đơn giản là RAM(DRAM),  một phần của máy tính, cho phép lưu giữ thông tin trong 1 khoảng thời gian ngắn. Bộ nhớ PC  nơi lưu giữ thông tin và  nơi để các phần mềm máy tính truy cập vào lấy dữ liệu.

Vui lòng liên hệ: Hotline Mr.Huy - 0908 915 705 để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất.


Không có sản phẩm trong danh mục này.